contact

 

CHEN MI JI CULTURAL PRODUCTION CO. LTD.

NO.10 NEW STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG

TEL: (852) 2549 8800 / 2179 5388

EMAIL: chenmiji@chenmiji.com

URL: www.chenmiji.com